The constructivist kitchen

// set design Enrico Donadello